Pasování na čtenáře proběhlo v Literární galerii, kdy ředitelka Ilona Salajková seznámila rodiče s aktivitami a akcemi v knihovně. Děti knihovnu znají již z dřívějška. Téměř všechny se již zúčastnili v předškolním věku některého z výchovně vzdělávacích programů, které knihovna pořádá.

V letošním roce tito prvňáčci prošli Knihovnickou lekcí, kdy se seznámili s prostředím knihovny, dozvěděli se jak se ke knihám chovat, co se v knihovně nedělá, co naopak knihovna nabízí. Zahráli si na spisovatele a našli si místo v policích, kde by jejich kniha byla zařazená.

Prvňáčci již po pár měsících ve škole zvládají téměř celou abecedu, chybí jim jen pár písmen. Učí se totiž metodou genetického čtení. „Tato metoda je přirozená vývoji dítěte. Děti vlastně čtou s porozuměním a lépe vnímají obsah vět. Je pro ně velkou motivací, když dokážou již nyní přečíst slova, věty a dokonce i krátké příběhy,“ ve stručnosti přiblížila zkušenosti s touto metodou učitelka Bělohlávková.

Konání Čtenářské slavnosti a pasování čtenářů byla tou nejvhodnější volbou, jak pro děti, tak i pro rodiče. Slavnostní akt probíhal v Literární galerii Městské knihovny. Děti uvítala královna příběhů Iveta a královna pohádek Johanna, které jim pomáhaly najít písmenka, která snědl Písmenkový zloděj. Královna knihovny je pak odměnila a pasovala. Čtenářským slibem děti stvrdily, že se budou ke knihám chovat slušně, doučí se všechna písmenka a budou mít již navždy úctu k pohádkám i příběhům.

K příjemné atmosféře přispěla i paní Machalová, maminka jedné prňačky, která pro děti upekla naprosto dokonalý, chutný dort ve tvaru knihy.

„Věříme, že se knihovna pro děti i rodiče stane nedílnou součástí života, a že se budeme setkávat pravidelně při různých příležitostech,“ dodala ředitelka knihovny.