Informace o rekonstrukci

28.08.2014 15:20

Úpravy dokončeny, otevřeno od 14. července.

Stavební úpravy provedla firma Tedos Mikulov.

Malířské a natěračské práce Petr Kunc.

Regály vyrobila na zakázku firma Nábytek Březí.

Dodáno bylo celkem 50 nových regálů.

Každá kniha nám prošla fyzicky nejméně 6 krát rukama.

Dobrovolníci odpracovali doposud v knihovně 221 hodin, i nadále uvítáme pomoc z řad veřejnosti.

Vylepili jsme 17 500 nových etiket.

Nové obaly dostalo asi 520 starších knih.

Vyřazeno bylo 705 titulů, většinou z důvodu opotřebování.

Po otevření každý den poskytujeme služby průměrně 120 uživatelům.

Nakoupili jsme a zařadili do knihovního fondu 150 nových titulů.

Prostředí v knihovně budeme dále zlepšovat, abychom vám vytvořili příjemný prostor pro vzdělávání a relaxaci.

Ilona Salajková