Maggy Barankitse

07.05.2014 16:59

Mikulov bude poctěn návštěvou úžasné ženy, Marguerite „Maggy“ Barankitse, která v roce 2008 získala ocenění Opus udělované za mimořádný přínos v oblasti humanitární péče.

 

Městská knihovna uvítá začátkem června Maggy Barankitse, ženu která byla svědkem nepředstavitelné události, která navždy změnila její život. V roce 1993 pracovala pro katolického biskupa ve městě Ruyigi, ve východní Burundi v Africe, když etničtí Tutsiové zaútočili na biskupskou rezidenci a zabili před jejíma očima 72 Hutů. Uprostřed chaosu se Maggy podařilo zachránit 25 dětí a poháněna nadějí a vírou zřídila Maison Shalom neboli „Dům míru“, který poskytl těmto dětem útočiště a domov. Během mnohaleté genocidy počet sirotků v zemi rostl a do současné doby se Maison Shalom postarala o více než 30 000 dětí, mladých lidí a rodin.  Maggy spolupracuje na výstavbě „dětských vesniček“, což je asi 500 malých domů po celé zemi.  Tyto domy mají poskytovat dětem podporu, péči a následně i včlenění do společnosti, získání milujících rodin.  V roce 2008 se nadaci Maison Shalom podařilo otevřít nemocnici v Burundi, která poskytuje péči pacientům z celé země.

Cílem práce Maggy Barankitse a Maison Shalom je změnit životy dětí a obyvatel Burundi. Její práce se řídí rčením: „Dej člověku rybu, nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka lovit a nasytíš ho na celý život.“ Snaží se zpřístupnit dětem vzdělání, možnost studia, aby se v budoucnu uplatnily na trhu práce, aby si uměli najít práci, aby byly sebevědomé, protože tito lidé pak budou umět spokojeně žít a ozdravit zemi nemocnou dlouhodobými válkami, chudobou, negramotností a nevyléčitelným a neléčenými nemocemi.

Maggy je ženou činu s obrovskou otevřenu náručí a velkým srdcem, která nás může svými činy inspirovat a posilovat.

Díky Timu Hoggardovi, lektorovi Englisch Clubu Mikulov zřízeném při Městské knihovně v Mikulově, se s touto inspirativní ženou máme možnost setkat i my. Její cesta po Evropě začne ve Vídni, pak se setká s žáky základní školy v Poysdorfu v Rakousku, kteří uspořádali sbírku na vybudování vodovodního potrubí v Burundi a v Mikulově míní Maggy strávit dva dny. Při jejím hektickém životě a náročné práci chce v našem městě načerpat energii, navštíví Svatý kopeček a najde si čas i pro diskuzi o své práci, o životě v Burundi a cílech Maison Shalom.

Setkání proběhne začátkem června (datum upřesníme) v Městské knihovně v Mikulově.

Mgr. Ilona Salajková

vedoucí MěK Mikulov

více zde