Městská knihovna má co nabídnout

24.06.2013 18:30

V prostorách MěK Mikulov se již tradičně konala v polovině června porada neprofesionálních knihovníků, na které se schází knihovnice z nejbližšího okolí. To však byla jen příprava na výjezdní zasedání knihovníků regionu. Mohly jsme tak v domácím prostředí prezentovat aktivity, které již proběhly, pochlubit se novými prostorami, kde právě probíhala unikátní výstava Bible včera, dnes a zítra a výstava fotografií Jany Listíkové.
Tato setkání probíhají spíše na bázi výměny zkušeností a inspirací a věřím, že my jsme měli co nabídnout. Knihovnice pak navštívili Tajemné sklepení, kde se seznámili s prostředím, kde pořádáme aktivity pro děti s tématem pověstí a především práce s knihou.
Výjezdní zasedání jsme zakončili prohlídkou Židovského hřbitova, kde však byly mírně zklamány chybějícími popiskami nebo orientačními tabulkami. Na závěr se knihovnice zúčastnili poutavé přednášky k výstavě biblí.
Mikulov se má čím pochlubit a věřím, že i Městská knihovna k tomu přispívá.