Nový kurz - Čas je můj přítel

29.04.2014 13:39

Time management hrou

Čas je můj přítel

Pro koho je kurz určen?

Ať jste zaměstnaní, samoživitelé, studenti, rodiče na mateřské dovolené či senioři, většina témat je pro vás.

Je tento kurz pro mě?

Stíhám? Nebo naopak nevím, čím začít? Nepracuji na úkor svého osobního času či svých blízkých? Dělám to, co mě baví?, nebo mi většinu času zabírají nepříjemné povinnosti? Jsem často ve stresu? Špatně spím? Nedokážu se zbavit svých zlozvyků? Nebo naopak: rád bych s něčím začal, ale ne a nejde to? Mám v životě směr a vím skutečně čeho chci dosáhnout? Co s tím? Podíváme se, kudy z toho ven.


Pokud vám jakákoli z těchto otázek zněla povědomě, může to být kurz pro vás.

Cíl kurzu

Nabídnout vám sdílený prostor zkušeností, nástrojů a technik, které vám mohou usnadnit váš pracovní i soukromý život.

Obsah kurzu

 • Osobní produktivita a time managemet: jak stíhat? A pomocí jakých nástrojů?

 • Práce s návyky: jak změnit staré a osvojit si nové.

 • Jak začít? Jak podpořit vědomou akci.

 • Cesta k úspěchu: disciplína a síla vůle, nebo vášeň?

 • Dosažení úspěchu: rozhodnutí je v našich rukou.

 • Síla jednoduchosti - jak si zjednodušit život.

 • Priority - jak neodkládat a udělat si z nich přátele.

 • Z čeho vyrůstá prokrastinace? vyrveme ji i s kořeny.

 • Umění přijímat a umění dávat - jak pracovat s penězi, věcmi, ale i našimi vztahy.

 • Umění pozornosti a koncentrace. Jak být tady a teď.

 • Sféry života: nejen prací živ je člověk.

 • Práce s biorytmy a s prostředím. Jak pomoci svému tělu a mysli, aby se nám žilo snáze.

Forma a cena

 • 3 setkání, 1,5 hodiny každé,

 • středa, 17:30-19:00 v městské knihovně Mikulov,

Cena kurzu

 •  70 Kč za 1, 5 hodiny.

 • Garance: pokud nebudete po dvou setkáních (na která se skutečně dostavíte) spokojeni, peníze vám vrátíme.