Programy pro školy

04.03.2012 13:55

Programy jsou určené pro ZŠ a MŠ, probíhat budou vždy ve čtvrtek na základě objednávky, od 10,00 hod. do 10,45 hod. nebo dle domluvy.

1. Kousíček z pohádek a básničekJiří Trnka Kuličky

Špalíček veršů a pohádek

František Hrubín a Jiří Trnka

Určeno: MŠ,1. st. ZŠ

Anotace:

Interaktivní program pro děti, seznámí se s knihou F. Hrubína Špalíček a ilustracemi Jiřího Trnky. Děti se  naučí jednu z říkanek,  zkusí domalovat či namalovat obrázek.
Naučí se rozeznávat obrázky ilustrátora Jiřího Trnky, rozdíl mezi pohádkou a básničkou.

Cíl: naučit děti básničku od F. Hrubína, poznat ilustraci J. Trnky, seznámit s díly těchto autorů, zafixovat si pojem  ilustrátor, podnítit zájem o četbu.

2. Poprvé a pak celý život

Určeno: pro všechny věkové kategorie, modifikujeme dle věku
 

Anotace:
Výchovně- vzdělávací pořad pro školní skupiny, děti se naučí orientovat v knihovně, dozví se, co  udělat pro to, aby si knihy mohly půjčit, jaké knihy a periodika, k čemu slouží Katalog, jaké jiné služby knihovna nabízí.

Cíl: orientace v knihovně, knihovnických službách, práce s Katalogem, systém půjčování, podnítit zájem o četbu.

3. Záhadná ztrát

Klub záhad

Thomas  Brezina
Určeno:4. a 5. roč. ZŠ

Anotace:
Pátrání  po záhadné ztrátě v knihovně. Interaktivní program, děti pátrají na základě indicií po zmizelém svazku, vyplňují rébusy, nalézají odpovědi.

Cíl:
Práce s knihou, práce ve skupině, úryvky z knihy T. Breziny, podnítit zájem o četbu

4. Neobyčejná

Knihy Zuzany Franckové
Určeno: dívky 10 – 14 let
Anotace:
Seznámení s literaturou pro dívky, ukázky z knihy, beseda o současných problémech dívek – lásky, nezdary, poruchy stravování, jak může kniha pomoci odpovědět na problémy dospívající mládeže, kvíz.
Cíl:
Seznámení s tvorbou Z. Franckové, na základě ukázek podnítit u dívek  zájem o četbu, o  literaturu.

5. Tajemství pověstí

Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu

Ilona Salajková
Určeno: pro Mš, a 1. st. ZŠ
Anotace:
Interaktivní program pro děti, které pátrají po záhadných bytostech z pověstí, práce ve skupinách , práce s knihou, plnění úkolů, kvíz.
Cíl:

Seznámení se s knihou pověstí, místními strašidly, práce ve skupinách, porozumění textu, vysvětlení pojmu pověsti, proč a na jakém základě vznikaly, podnítit zájem o místní literaturu a tradice.

Programy jsou motivační, nenahrazují výuku, jsou zdarma, provádí je zkušení lektoři.
Nabídku programů budeme nadále rozšiřovat, uvítáme jakékoliv návrhy a připomínky.
Sledujte www.knihovnamikulov.webk.cz, nebo nám napište knihovna@mikulov.cz, či zatelefonujte na číslo 519510025.

Na vaši návštěvu se těší Mgr. Ilona Salajková (vedoucí MěK Mikulov) a Lenka Soukupová (knihovnice MěK Mikulov)