Tiskové zpráva - září 2014

28.08.2014 15:07

Mikulovská městská knihovna se stává centrem vzdělávání, komunikace, komunitních aktivit a dobrovolnictví.

Po lednové rekonstrukci oddělení pro děti a mládež v květnu začala oprava prostoru pro dospělé. V červenci již začala knihovna naplno fungovat. V letošním roce jsme o prázdninách četly z knih Terryho Prachetta, scházel se zde klub GO (japonské deskové hry), velmi významnou aktivitou bylo pořádání divadelního příměstského tábora. Děti na konci týdne předvedly v galerii Konvent hru Najdu poklad, budu pirát z autorské dílny PETKA.

 MěK Mikulov plánuje na září mnoho nových akcí a aktivit pro všechny, bez rozdílu vzdělání, věku či majetku. Malé děti i jejich rodiče se zde mohou naučit, jak číst pohádky, jak je vnímat a převyprávět v semináři Učíme se číst, pro mládež je zde možnost sejít se Looms bands klubu – pletení ozdob z gumiček, dospělí a senioři se mohou naučit nebo zdokonalit v práci na počítači v kurzech Počítače se nebojím! a Základy umím, chci víc! Další pravidelnou akcí pro dospělé a studenty je umělecký seminář Najdi svůj talent, rozviň tvořivost, který nabízí zájemcům proniknout do tajů malby, kresby, grafiky a dalších technik. Převážně pro ženy chystáme workshopy Scrapbookingu – práce s papírem, razítky, raznicemi. Nezapomínáme ani na budoucí spisovatele, básníky a malíře. Pro ně bude připraveno nejen mnoho soutěží a her, ale i pravidelná setkávání a práce na vlastních projektech.

Významnou akcí bude otevření veřejně přístupné knihovničky na nádraží v Mikulově. Tato aktivita je postavená na zájmu cestujících zapůjčit si knihu, kterou mohou kdykoliv vrátit, nebo si ji nechat, pokud se jim bude líbit. Zda se tento systém osvědčí, rozšíříme knihovničky po celé trase Břeclav – Znojmo.

26. 9. se bude konat v Literární galerii vernisáž výstavy významné jihomoravské autorky Cecilie Markové. Obrazy budou zapůjčeny ze soukromých sbírek.

Knihovna se nebojí ani charitativních akcí. Pořádá společně s lektorem angličtiny Timem Hoggardem sbírku hraček a oblečení pro děti z Burundi, Mikulovský english club (konverzace v angličtině). Spolupracuje s domovem pro mentálně postižené Srdce v domě v Klentnici, s Biliculum Mikulov a Základní uměleckou školou v Mikulově. Pro knihovnu pracuje několik dobrovolníků a příznivců.

Tento měsíc zahájíme zařizování Family Pointu – místa pro rodinu z dotace JMK.

Městská knihovna nabízí nejen knihy k vypůjčení a přístup na internet, ale i vzdělání, zážitky a relaxaci pod vedením zkušených lektorů a odborníků, dává však prostor i všem dobrovolníkům, kteří se chtějí podělit s ostatními o své zkušenosti, sbírky či vědomosti.

Mgr. Ilona Salajková

ředitelka MěK Mikulov

odborník na vzdělávání

manažer akcí a seminářů

 

http://www.mikulov.knihovna.cz/o-nas/

https://www.facebook.com/mestskaknihovna.mikulov