Virtuální univerzita třetího věku

08.07.2015 15:20

 

Univerzita v knihovně

Lidé se dožívají vysokého věku v poměrně dobré fyzické a duševní kondici. Aktivně se podílejí na různorodém společenském a kulturním životě ve městě a obci. Činorodost dnešních seniorů vede k posílení ducha a udržení kondice, z čehož mají užitek a radost všichni.

Městská knihovna Mikulov přispívá ke vzdělávání seniorů již třetím rokem. Od září zahajuje kurzy počítačové gramotnosti, již tradičně pro začátečníky a mírně pokročilé. Novinkou letošního roku je založení Univerzity třetího věku přímo v mikulovské knihovně. Jedná se o virtuální univerzitu, která je určena pro vzdělávání seniorů v regionu, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek v sídlech vysokých škol a univerzit, ať díky vzdálenosti, zdravotním, časovým či finančním důvodům.

První cyklus přednášek z oboru astronomie představí výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Studenti se také pod odborným vedením doc. RNDr. Martina Šolce, CSc. podrobněji seznámí se slavnými astronomy rudolfínské doby.

Tento cyklus bude probíhat každý čtvrtek v září, první setkání je 3. září 2015 v 10,00 hod. Další tematické celky si vybírají studenti sami a výuka bude probíhat jednou za čtrnáct dní.

Organizačním garantem je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Zájemci se mohou hlásit ke studiu do 28. srpna přímo v knihovně nebo na tel. číslo 519510025,  e-mail: knihovna@mikulov.cz. Cena kurzu je 300 Kč, což jsou zajisté velmi dobře investované peníze.

Těšíme se na vás ve Virtuální univerzitě třetího věku v knihovně.

přihláška uni 3. věku.docx (13690)