Ceník služeb

 

Základní služby

Manipulační poplatek spojený s registrací 

  • Půjčování knih a časopisů zdarma, po zaplacení čtenářského poplatku. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiné osoby

  • Přístup na internet zdarma  

  • Registrační poplatek - dospělí 100 Kč
  • Registrační poplatek - důchodci, studenti a děti do 15 let 50 Kč
  • Vystavení čtenářského průkazu při ztrátě 20 Kč 

 Sankční poplatky   

Standardní zápůjčky 

1. upomínka - nedodržení výpůjční lhůty, déle než 1 měsíc - neposíláme dopisem, pouze e-mail

5 Kč

2. upomínka - déle než 2 měsíce neposíláme dopisem, pouze e-mail

15 Kč

3. upomínka - déle než 3 měsíce  

30 Kč

4. upomínka - déle než 4 měsíce

50 Kč

Není-li kniha vrácena do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro vrácení 50 Kč za každý další měsíc, 50 Kč za každou písemnou upomínku  

Novinky - zapůjčeny na dobu max. 14 dnů

1. upomínka - nad 14 dnů do 28 dnů

5 Kč

2. upomínka - déle než 28 dnů do 42 dnů  

15 Kč

3. upomínka - nad 42 dnů 

30 Kč

Není li kniha vrácena do 60 dnů 15 Kč za každých dalších 14 dnů  

Písemné zaslání upomínky 

50 Kč

Každá další písemná výzva
Neposíláme 1. a 2. upomínku
  

100 Kč

Ztráta nebo poškození knihy
cena + 100 % ceny + 40 Kč nebo náhrada stejným titulem + 40 Kč 

Ztráta časopisu cena časopisu nebo nový výtisk + 20 Kč  

Poškození čárového kódu, nový kód, obal 20 Kč 

Poplatek za meziknihovní výpůjční službu (MVS)- úhrada poštovného

70 Kč

Tisk a kopírování  

  • A4 jednostranně / oboustranně 3 Kč / 5 Kč
  • A3 jednostranně / oboustranně 9 Kč/ 11 Kč
  • Skenování - 1 strana 4 Kč
  • Odeslání e-mailem, uložení na médium 10 Kč

Při kopírování většího množství tiskovin, nebo složitého kopírování (zvětšování, zmenšování, rozkládání atd. je třeba se domluvit PŘEDEM.   

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.
Schváleno Radou města Mikulov den 3. 11. 2015
Účinnost od 9. listopadu 2015