Projekty

Městská knihovna Mikulov se podílí na řadě zajímavých projektů.

Co nebylo v učebnici

Projekt, který spojuje knihovny se školami a naopak. Tvorba edukačních programů.

Univerzita 3. věku

Virtuální univerzita 3. věku, akademický rok 2019/2020

Bookstart

Projekt, který má za cíl podporu čtenářství od nejútlejšího věku.

Jižní Morava čte

Spousta akcí na podporu sounáležitosti s obcí a krajem. Soutěž pro děti a mládež.

Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenářem - projek pro prvňáčky, kteří se seznamují s písmenky a následně knihami.

Knihovna 21. století

Dotační titul Ministerstva kultury. V roce 2019 jsme získali dotaci na modernizaci služeb knihovny.

Kniha ti sluší

Celorepubliková projekt na podporu čtenářství, zájem o knihy a dobré příběhy. Tento projekt podporuje spusta herců a umělců.