Edukační programy

Interaktivní programy vytvořené zkušenými odborníky ze světa knihovnictví, pedagogy a autory knih. Věkové kategorie jsou doporučené, připravíme je na vaše přání a podle individuálních potřeb třídy. Nezapomeňte si včas domluvit termín.

Ilustrátor Jiří Bernard

Otázky a úkoly:

Podívej se na obrázky zde

  1. Vyjmenuj dopravní prostředky, které jsou na obrázcích. 
  2. Odpověz na otázky: Jaký má Johana nos? Kam jde František? Co nechce Kuba? Jaké má Johana nohy?
    Odpovědi můžeš zjistit na obrázcích, ale také si je můžeš vymyslet. 
  3. Namaluj obrázek výletního plavidla, které tě dopraví s tvojí rodinou do vysněné země.

Samet bez obalu

edukativní program pro žáky a studenty od 12 let do 21 let
listopad

Audiovizuální program, ve kterém se seznámíte s průběhem revoluce z pohledu středoškolačky, dozvíte se o událostech posledního roku komunistického Československa a o stěžejních akcích této doby.

Tajemství zámecké knihovny v Mikulově

interaktivní program pro školy
říjen - prosinec 2019

Čekají nás úkoly, pátrání, překvapivé informace, srovnání se současnou knihovnou. Užijeme si atmosféru jedinečné zámecké knihovny.

Dobrodružství kapříka Metlíka

zábavná i poučná beseda s autorem Janem Opatřilem pro žáky 1.- 4. tříd (max. 50 dětí)
16. 10. 2019

Seznámení s knihami o Kapříkovi Metlíkovi a prací spisovatele. Interaktivní komunikace s posluchači, čtení úryvků z knihy, ilustrace, otázky a odpovědi, diskuze.

Quo vadis, Domine...?

edukativní výstava k projektu
Design v pohybu a mysli
pro žáky a studenty od 14 let
září - říjen 2019

Edukativní výstava, která chce ukázat pohled mladých designérů, jak řešit produkty denní spotřeby s citlivým přístupem k životnímu prostředí. 

Dobrodružství létajícího myšáka

pro žáky 1.-2. třídy a 3.-5. třídy
Časová dotace: 60 min.

Program z projektu "Čtení je HRAčka" , který si klade za cíl přivést děti hravou formou ke čtení, rozvíjet jejich představivost, pozitivní vztah a zájem o čtení a v neposlední řadě je učit pracovat samostatně a projevit vlastní názor.

Dobrodružná cesta myšáka na měsíc

pro žáky 1.-2. třídy a 3.-5. třídy
Časová dotace 60 min.

Vydejme se s myšákem na dobrodružnou cestu na měsíc. Program využívající prvky kritického myšlení, skupinové práce, mezipředmětových vztahů, vyhledávání informací, ale hlavně rozvíjí pozitivní vztahu ke čtení.

Knihožrouti v mikulovské knihovně výstava ke knihám Knihožrouti od Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové

4. 11. 2019

Výstava ke knihám Knihožrouti od Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové

Dětská vernisáž v 4. 11. 2019 v 10.00 hod. Výstava potrvá do konce listopadu, možná i prosince.

Knihožrouti - edukativní program spojený s výstavou

Děti vypátrají, jak se dá do knihy zakousnout, proč se někdo v knihách válí a kdo je to knihomol, proč jsou knihy v knihovně a kdo jsou to Knihožrouti.

Veverka a její přátelé

pro děti z MŠ a žáky 1.-4. třídy
Časová dotace: 45 min.

Interaktivní program, který je zaměřený na práci ve skupinách, komunikaci, usuzování a předvídání, uvědomění.

Mimozemšťani v knihovně

pro žáky 1.-3. třídy
Časová dotace: 60 min.

Interaktivní program pro zaměřený na emoce, obavy, strach, nálady a jejich negativní a pozitivní vliv na život.

Detektivové v akci

pro žáky 4.-6. třídy
Časová dotace 60 min.

V programu budeme procvičovat čtenářské dovednosti, pracovat s mapou příběhu, průběhovým diagramem a naučíme se využívat různé čtenářské strategie, které vedou k pochopení textu.

Jak zvířata spí

pro děti MŠ a žáky 1.-3. třídy ZŠ

Interaktivní program dětem umožní poznat život zvířat, jejich specifika, odlišnosti, postaví je do konfrontace s potřebami lidí. Práce s knihou, čtení z ilustrací, vyvozování metodou kritického myšlení, dramatizace.


Knihovnická lekce

pro děti MŠ, pro žáky prvního stupně ZŠ

Žáci se seznámí s funkcí knihovny, zásadami chování, naučí se orientovat v prostorách knihovny, vyhledávat podle autorů, jak zařazovat knihy, péče o knihy, značení knih.

Tajemné pověsti Mikulovska a Pálavy

pro děti MŠ, žáky 1. stupně ZŠ

Interaktivní edukační program zaměřený na pověsti a legendy z nejbližšího okolí. V Tajemném sklepení se děti seznámí s nadpřirozenými bytostmi, zvyky, tradicemi a původem názvů. O historických událostech a legendách dramaticky vypráví čarodějnice Brulanda.

Po stopách čarodějnice Brulandy

pro děti z MŠ, pro 1. stupeň základních škol

Terénní akce pro děti na Svatém kopečku inspirovaná pověstmi a legendami. Zaměříme se nejen na přírodu, roční období, rostliny, zvířata, zemědělství a život lidí, ale také na bytosti z pověstí, pátrání jejich stopách, které v přírodě zanechaly. Interaktivní program pro děti podporující fantazii, vlastní tvorbu.

Zdravím ťa, sused!

pro žáky 5.-9. třídy ZŠ a víceletých gymnázií

Program aktivní formou seznamuje děti s jazykem našich sousedů, kteří dříve byli součástí naší republiky, měli jsme společnou historii, společná média a slovenština byla jazykem, kterému všichni rozuměli.

Mačička alebo ťava

pro žáky 1.-4. třídy ZŠ

Program aktivní formou seznamuje děti s jazykem našich sousedů, kteří dříve byli součástí naší republiky, měli jsme společnou historii, společná média a slovenština byla jazykem, kterému všichni rozuměli.

Džungle v knihovně

Pro děti MŠ, rehabilitační třídy, stacionář, děti mladšího školního věku

Která zvířata žijí v džungli a která by naopak nepřežila? Znáte Tarzana nebo Mauglího? Jaký osud je potkal? Jak se jim dařilo žít v džungli a co se naučili? Na co si dát pozor v džungli života, jak se orientovat, nebezpečí a úskalí, která na vás číhají...to se děti dozví v programu pro nejmenší.

Čtyřlístek aneb kamarádi na celý život

pro děti MŠ a žáky 1.-4. třídy

Na základě komiksových postaviček ze Čtyřlístku se budeme věnovat charakteristickým vlastnostem, odlišnostem a zálibám, které jsou důležité pro kamarádství. Rozbor příběhu, kvíz, dramatizace a práce ve skupinách umožní dětem prožít netradiční formou komiksový příběh.

Jak vznikají pověsti a legendy

pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, SOŠ

Edukační program zaměřený na pověsti, legendy a vyprávění, sběr pověstí, vznik legend, tvorba novodobých pověstí, ústní podání, zápis a dramatizaci, vypravěčské dovednosti. Ukázky místních pověstí, novodobé pověsti, hoax v médiích.

Komiksová dílna

pro děti od 2. třídy ZŠ, upraveno podle věku a schopností žáků

V komiksové dílně se děti seznámí se základními pojmy, postupy a procesem vzniku komiksu, naučí se, jak číst komiksy, seznámí se současnou tvorbou, vytvoří si svoje dílko.

Knihovnická lekce

pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a SOŠ, gymnázia

Žáci se seznámí s funkcí knihovny, zásadami chování, naučí se orientovat v prostorách knihovny, vyhledávat podle autorů, zaměření, specifikace, vyhledávání v katalogu, funkce prolongace, MVS.

Stopy minulosti

pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií

Terénní hra ve městě. Zaměříme se na místa, budovy, významné osobnosti, které žily v Mikulově nebo se významně podílely na kulturním, společenském a politickém životě nebo působily ve vzdělávacích institucích.

Hrdinové a poražení

pro žáky 5.-9. třídy, žáky nižších ročníků víceletých gymnázií

Čtenářská dílna zaměřená na hrdiny v knihách s válečnou tématikou, pátrání po historických událostech, postojích lidí ve vypjaté době, jak unést následky za svá rozhodnutí, řešení problematiky holocaustu. Zaměříme se na dostupnou literaturu, postavy a zpracování jednotlivých příběhů.