Buddhistické umění v Indii - VU3V

07.02.2023

Letní semestr 2022/2023 začíná již 7. února v 10.00 hod.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

    Výukový garant: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

    Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

  • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

    Cena kurzu ČR: 400 Kč (331,- Kč bez DPH) / student / semestr (cena po zahrnutí dotace)