Jižní Morava čte 2021

25.08.2021

1. září 2021 vyhlašuje knihovna literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma "Teď to vidím jinak"
a současně připravujeme v knihovně veřejné akce zaměřené na podporu čtenářství za účasti dětí a rodičů, prarodičů či učitelů...

Cílem tématu je reflexe současné situace. Děti ve spolupráci s kamarády, rodiči zkusí pojmenovat nynější situaci, jelikož uplynulý rok přinutil společnost vnímat věci a vztahy jinak. Téma má široké uchopení, může být vyjádřeno slovem, hudbou, obrazem. Výsledkem by mohla být "encyklopedie nového světa".
Téma vychází ze 120. výročí narození Jaroslava Seiferta. Apeluje tak na princip metafory v poezii (vidět věci jinak).

Soutěžní práce je nutné i s přihláškou odevzdat do 29. října 2021 v knihovně. 

 Soutěže - jejich hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie
postoupí do krajského kola pouze jedna práce.

Kategorie:

  • 1. kategorie literární (2. - 3. tř.) / 1 účastník
  • 2. kategorie literární (4. - 5. tř.) / 1 účastník
  • 3. kategorie literární (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník,
  • 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 - 5 účastníků
  • 5. kategorie volné tvorby (1. - 5. tř.) / 1 - 3 účastníci
  • 6. kategorie volné tvorby (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 - 3 účastníci
  • 7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 -15 let