Kresba slovem, slovo kresbou

27.01.2020

Beseda s Terezou Brdečkovou, písně Jiřího Dědečka

27. 1. 2020 v 17.00 hodin, Městská knihovna Mikulov

Besední večer o Jiřím Brdečkovi, světově proslulém autorovi animovaných filmů pro dospělé i mladší, autora scénářů k filmům Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech, autora uměleckého triptychu Limonádový Joe. Známé i neznámé texty.