Mezinárodní setkání

05.04.2023

V dnech 28. až 31. března 2023 se v knihovně v Mikulově uskutečnilo strategické setkání mezinárodního konsorcia, které pro Evropskou komisi realizuje mezinárodní iniciativu Roma Civil Monitor (RCM).

Iniciativa je hlavním nástrojem Evropské unie pro podporu účasti romské a proromské občanské společnosti na tvorbě, realizaci a monitorování národních politik pro rovnost, inkluzi a participaci Romů.

Iniciativa se realizuje od roku 2017 ve všech členských státech Evropské unie (vyjma Malty) a je do ní zapojených více než 120 nevládních neziskových organizací. Strategického plánování v Mikulově se zúčastnili členové konsorcia vedeného Ústavem demokracie Středoevropské university v Budapešti (Democracy Institute, Central European University – CEU), ERGO Network z Bruselu, španělská Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Evropské centrum pro práva Romů (European Roma Rights Centre – ERRC).

Během setkání členové konsorcia naplánovali další aktivity RCM na následující období, zejména tvorbu dalších monitorovacích zpráv a aktivity, kterými podpoří nevládní neziskové organizace v jejich aktivitách. Mimo pracovní program účastníci setkání navštívili Svatý kopeček v Mikulově, zámek ve Valticích a park lednického zámku, a zvlášť ocenili vysokou kvalitu gastronomických služeb v regiónu.

Za českou republiku se iniciativy RCM účastní střešní organizace Romanonet, která zahrnuje 11 nevládních neziskových organizací, a monitoruje naplňování Národní strategii pro rovnost, začleňování a participaci Romů do roku 2030 schválené českou vládou před dvěma lety. Na tvorbě strategie se výraznou měrou podílely nevládní neziskové organizace, které jsou podporovány iniciativou RCM (pro více informací o strategii a jejím vzniku viz článek na stránce Romea.cz).

O České republice zatím v rámci RCM vyšli čtyři zprávy:

Roma Civil Monitor (2022) Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů v Česku

Roma Civil Monitor (2020) Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v ČR: Opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

Roma Civil Monitor (2018) Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v ČR: Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

Roma Civil Monitor (2017) Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v ČR: Strukturální a horizontální podmínky úspěšné implementace strategie