Quo Vadis Domine... ?

30.09.2019

Projekty ekologického designu studentů FA STU Bratislava, FSI VUT Brno a FDULS ZČU Plzeň.

Vernisáž: 25. 6. 2019 v 17.00 hodin
Ukončení výstavy: 30. 9. 2019