Soutěž - Jak vypadá Knihopásek?

24.02.2023

Městská knihovna Mikulov vyhlašuje v rámci pořádání festivalu Knihopásek 23 výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Knihopásek je zvláštní tvor. Nikdo přesně neví, jak vypadá. Je to pták podobný konipasovi nebo úplně jedinečný druh, který miluje knihy a krmí se jimi ve dne v noci? Nebo je to bytost podobná člověku, která má v hlavě zajímavé příběhy a hltá slova?

Co o něm víme:

  • má velmi rád příběhy
  • rád poslouchá, dívá se, maluje a čte
  • hraje si a hraje hry
  • zkouší nové věci, hledá nová řešení
  • zajímá se o divadlo a rád hraje v divadle
  • bádá, zkoumá, dělá pokusy
  • miluje a chrání přírodu
  • a také rád odpočívá

Jak si představuješ ty Knihopáska? Jak podle tebe vypadá?

Nakresli Knihopáska. Popusť uzdu fantazie.

Nakresli ho na tvrdý papír, maximálně formát A4 a vystřihni ho (měl by být bez pozadí).

Do 5. dubna odevzdej obrázek v Městské knihovně v Mikulově.

Nezapomeň se zezadu podepsat a napsat kontakt nebo školu, třídu.

Přijď na festival Knihopásek 23. - 24. 6. 2023 do zámecké zahrady mikulovského zámku. Seznámíš se tam s celou Knihopáskovou partou. Čeká tě velké Knihopáskovo dobrodružství.

Výstava prací proběhne v zámecké zahradě. Nejlepší práce budou oceněny a použity v tiskových materiálech.